Artwork > Bird Series

White Bird on White
White Bird on White
Oil sticks on panel
2010